Di-Ad-Alk Kft.
Szénhidrátcsökkentett sütő- és tésztaipari termékek
gyártása és forgalmazása

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Di-Ad-Alk Kft. elkötelezett a személyes adatok biztonsága iránt. Magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai uniós jogszabályokkal.

2. Adatkezelő

Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Hanyeczné Lakatos Erzsébet, a Di-Ad-Alk Kft. tulajdonosa és cégvezetője végzi (a továbbiakban, mint adatkezelő)
A cég székhelye: 2030 Érd, Bíró u. 81.
Cégjegyzékszám: 13-09-122263
Adószám: 14429510-2-13
Adatkezelő elérhetőségei: Telefonszám: 06-20-398-44-90
E-mail cím: hanyeczne.erzsebet@diadalk.hu
Levelezési cím: 1751 Budapest, Pf.: 117.

3. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

4. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama az egyes adatkezelési tevékenységekben

Adatkezelő szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal számára a Dataglobe Zrt. (a továbbiakban szolgáltató) biztosítja a tárhely- és domain-szolgáltatást, technikailag tehát ő is hozzáférhet a kezelt adatokhoz, így adatfeldolgozónak minősül.

A tárhely- és domain-szolgáltató cég (mint adatfeldolgozó) adatai:
Cég név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
E-mail cím: support@tarhely.eu
Weboldal: www.dataglobe.eu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tárhely- és domain-szolgáltatása, az adatközlők által közölt adatok tárolása és továbbítása adatkezelő felé, (regisztráció, megrendelés rögzítése és tárolása; visszaigazoló e-mail értesítések, és elektronikus hírlevelek kiküldésének technikai lebonyolítása; IMAP, POP3 és SMTP levelezőrendszer üzemeltetése)

Adatfeldolgozó által elérhető adatok köre: valamennyi adat.

Adatfeldolgozó adatokhoz való hozzáférésének időtartama: korlátlan (ameddig a weboldal működésének technikai hátterét az adatfeldolgozó biztosítja, ill. ameddig az adatokat az adatközlő, vagy az adatkezelő véglegesen nem törli).

4.1. Adatkezelés a webáruházban (http://www.diadalk.hu/termekeink.php)

A kezelt adatok köre: felhasználónév, név, fizetési mód, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, dátum, megrendelt termékek adatai.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, számlák kiállítása, a megrendelések kiszállítása, a megrendelés teljesítésére vonatkozó kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama a vásárlás kezdeményezésének módjától függően:

 1. Ha az érintett (vásárló) a regisztráció nélkül adja le megrendelését, személyes adatai és a vásárlással összefüggő adatok kezelése a megrendelés kézbesítéséig terjed. Érintettek az adatkezelés időtartamáról a vásárlás kezdetén (az adatok megadásakor) tájékoztatást kapnak. A sikeres kézbesítést követően adataik a webáruház rendszeréből külön értesítés nélkül törlésre kerülnek.
 2. Ha az érintett regisztrált felhasználó, a regisztráció során hozzájárulását adta adatai tárolásához és kezeléséhez, így azok a regisztráció felhasználó általi törléséig a rendszerben maradnak. Ez megkönnyíti a felhasználó későbbi vásárlásait, valamint egyéb lehetőségek (pl. fórum) igénybevételét. Érintettek a regisztráció folyamatában tájékoztatást kapnak arról, hogy regisztrációjukat (beleértve minden személyes, valamint hozzájuk kapcsolódó vásárlási adatokat és fórumbejegyzéseket) bármikor törölhetik.

Az adatok módosítását a vásárlók maguk is elvégezhetik a weboldal erre a célra szolgáló felhasználói felületén (Adataim menüpont), de ezek módosítását és törlését a 2. pontban feltüntetett telefonos és e-mail elérhetőségek bármelyikén is kezdeményezhetik.

A webáruházban történő adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Regisztráció név, felhasználónév, jelszó felhasználó azonosítása
Megrendelés visszaigazolása név, e-mail cím, megrendelt termékek tájékoztatás a megrendelés rögzítéséről
Kapcsolattartás név, e-mail cím, telefonszám megrendelés pontosítása
Számlázás név, számlázási cím számla kiállítása
Kézbesítés név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megrendelt termékek sikeres kézbesítése

4.2. Adatkezelés a hírlevél-küldés során

Adatkezelő hírlevél listájára csupán azok kerülnek fel, akik regisztrációjuk során igénylik a hírlevél küldését, és elfogadták jelen adatkezelési tájékoztatót. Adatkezelő ettől eltérő esetben nem küld hírlevelet egyetlen érintettnek sem.

A kezelt adatok köre: név (megszólítás), e-mail cím.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az ezt igénylők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig) terjed.

A hírlevél szolgáltatást az érintett a http://www.diadalk.hu weboldal Adataim menüpontja alatt teheti meg az erre a célra szolgáló jelölőnégyzet törlésével (ennek bejelölt állapota az érintett korábbi döntését mutatja, alapértelmezés szerint nincs bejelölve). A leiratkozás módjáról minden hírlevél végén tájékoztatást kap a hírlevél címzettje.

Az elektronikus hírlevél szolgáltatásban végzett adatkezelési tevékenységek részletezése:
Tevékenység: Kezelt adatok: Adatkezelés célja:
Feliratkozás név, e-mail cím, hozzájárulás dátuma hírlevél lista elkészítése *
Hírlevél küldése név, e-mail cím csoportos hírlevelek kiküldése

(* A rendszer automatikusan kezeli, a hírlevél listát azon felhasználók e-mail címei képezik, akik az erre a célra szolgáló jelölőnégyzet bejelölésével kijelentették, hogy kérnek hírlevelet.)

Az elektronikus hírlevél adatkezelésében a jelen pont bevezetésében említett adatfeldolgozón (szolgáltató) kívül más külső cég nem vesz részt adatfeldolgozóként.

4.3. Sütik

A weboldal forráskódja a rendeltetésszerű és zavartalan működésének érdekében, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások kibocsájtói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, amelyek azonban nem alkalmasak személyazonosításra, csupán a felhasznált eszköz (számítógép, tablet, telefon stb.) és böngésző technikai azonosítására. A kibocsájtó a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa (erről bővebben saját böngészője súgójából tájékozódhat a felhasználó). A külső szerverről érkező sütik törlése, vagy tiltása a weboldal működésének biztonságát nem veszélyezteti, ám bizonyos sütik tiltása lehetetlenné teszi az oldal használatát.

Az oldalra való navigáláskor az oldal alján található információs sávban tájékoztatást kap a felhasználó a sütik használatáról.

A kezelt adatok köre: a weboldalon való böngészés dátuma és időpontja, letöltött oldalak URL-je.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama a böngészési folyamat végéig (böngésző bezárása, vagy más oldalra történő navigálás) tart.

A sütik a weboldal alapszintű használatát (böngészés) nem befolyásolják. Hiányukban azonban a következő lehetőségek nem vehetők igénybe:

Az említetteken kívül a weboldal Facebook Like és megosztás sütiket tartalmaz

E sütik segítségével a felhasználó könnyen követheti a weboldal által megosztott tartalmakat a közösségi hálón, valamint könnyen oszthat meg tartalmakat a weboldalról a saját, vagy ismerősei Facebook oldalán. Ezek a sütik segítenek abban is, hogy érdeklődési körének megfelelő hirdetések és tartalmak jelenjenek meg saját Facebook oldalán.

A Facebook sütik tiltása, nem befolyásolja a weboldal működését.

4.4. Szavatosság, jótállás, panaszkezelés

A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja és ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jogos érdeke (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja), az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pont)

A jogos érdek meghatározása: Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt termék a használat teljes ideje alatt megfelelően működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás, kicserélés, pénzvisszafizetés).

Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatosság, jótállás teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

A szavatosság, jótállás, panaszkezelés adatkezelésében adatkezelőn kívül más nem vesz részt.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Érintettek bármikor kapcsolatba léphetnek adatkezelővel a 2. pontbanfeltüntetett elérhetőségeken az alábbi jogaik gyakorlása érdekében:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, vagy zárolását az adatkezelő 2. pontban feltüntetett elérhetőségein.

  1. tájékoztatás: Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában - az érintett erre irányuló kérelmére írásban - adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
  2. helyesbítés: Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.
  3. adatok zárolása: Az érintett kérelmére - vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit - adatkezelő zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  4. adat törlése: adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
   • kezelése jogellenes,
   • az érintett kéri,
   • a kezelt adat hiányos, vagy téves
   • és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
   • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
   • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
  5. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
   • a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő,vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik;
   • c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Menü